jedro
 

Könyvnyomtatás Alsólendván

Könyvnyomtatás Alsólendván
A reformáció korához füződik Alsólendva egyik fénykora is. IV. Bánffy Miklós buzgó híve volt a protestantizmusnak. Támogatásával kerültek kiadásra a reformáció szellemében írt könyvek. Kultsár György írásait Hoffhalter Rudolf vándornyomdász nyomtatta ki a lendvai várban 1573-ban és 1574-ben.

Alsólendva vára.
Mindhárom könyv magyar nyelven íródott. Az első könyv „A halálra való készület" címet viseli. Ez egy bölcselkedés az életről, elmondja, hogy a földi élet csak mulandó, a másik az örökkévaló. A második könyv az ördög és a bűnös harcáról szól, és igen hosszú címet visel. A harmadik könyv a Postilla a legismertebb, 1200 oldalas nyomtatvány, amely evangelikus prédikációkat tartalmaz. A mű eléggé nyíltan bírálja az akkori társadalmat, és ostorozza a feudális bűnöket. A három nyomtatvány nemcsak a Muravidék, hanem a mai Szlovénia területén is a legelső nyomtatott könyv. Ljubljanában 1575-ben készült el az első ott nyomtatott könyv.Kultsár György prédikátor és művei
4b554c5453c38152204759c396524759.jpg<>Kulcsár György az alsólendvai protestáns gyülekezet vezetője és az iskola tanítója 1.JPG<>A halálra való készület KULTSAR_1.JPG<>A három nyomtatott könyv 01_zgodovina_gradu_postilla_orig_1574.jpg<>Postilla 1200 oldalas nyomtatvány, amely evangélikus prédikációkat tartalmaz
 
HIDAK-MOSTOVI:
A reformáció elterjedése Magyarországon     
(16. század)