jedro
 

Magyarország a reformáció terjedésének idején

Magyarország a reformáció terjedésének idején
Magyarország a reformáció terjedésének idején három részre szakadt már. Ezek voltak a királyi Magyarország, Erdély és a török hódoltság. Az új hit terjedését a prédikátorok, azaz egyházi szónokok segítették legjobban. A királyi Magyarországon a római katolikus Habsburgok és a velük szövetséges magyar nemesek ragaszkodtak eredeti hitükhöz. Luther tanait főleg a Felvidéken élő németek (szászok) követték. A királyság keleti részében a kálvinizmus, azaz a református irányzat terjedt leggyorsabban. A hódoltság területén a törökök nem sokat törődtek a hitvitákba belesodródott magyarokkal. Számukra csak az volt fontos, hogy az adót a magyarok hiánytalanul befizessék. Erdélyben gyorsan terjedtek az új vallási irányzatok. Hasonlóan mint a királyi Magyarország keleti részében, itt is éles hitvitákat folytattak a katolikus és a református szónokok. A viták templomokban, köztereken folytak magyar nyelven, népes közönség előtt. A Kálvin tanait hirdető szónokok arattak legtöbbször sikert. Az új hit a szegények körében nagyon népszerű volt.
Jelöld meg a helyes állításokat!
Luther tanait főleg a Felvidéken élő németek (szászok) követték.
A magyar fóurak egy része az új vallást a Habsburg ellenállás eszközének látta.
A királyság nyugati részében a kálvinizmus terjedt el.
Az új vallás a szegények között igen népszerű volt.
A hódoltság területén a törökök ráerőltették a lakosságra a muzulmán vallást.

Keresd meg a párokat!
Število poskusov: