jedro
 

Dorronoki György

1608-1625. Lendva-vidékiek, köztük Dobronoki György a grazi jezsuita egyetemen.
(Részletek az egyetem anyakönyvi bejegyzéseiből)

Dobronoki György
Az egyetem legnevezetesebb Lendvavidéki tanulója Dobronoki
"Dobronoki György"-ház Dobronakon
György volt, aki 1588-ban Dobronakon született nemesi családból. Tanulmányait Zágrábban kezdte, a jezsuita rendbe 1610-ben lépett be a brünni rendházban. A bölcsészeti tanulmányokat már a grazi egyetemen végezte, erről tanúskodik az 1613. évi anyakönyvi bejegyzés. 1622-ben ugyanitt szerzett bölcsészdoktori címet. 1626- tól a bécsi egyetemen tanított, a következő években Győrből és Zágrábból hallunk róla.Jezsuita templom Nagyszombatban
1631-ben került Nagyszombatba mint az ottani kollégium
A nagyszombati jezsuita templom belseje
rektora. Feladata az új templom építtetése volt. Pázmány Péter érsek 1635-ben őt kérte fel a Nagyszombatban létesítendő jezsuita egyetem megalapítására. A megnyitó ünnepséget 1635. november 13-án tartották, és az oktatás a következő év januárjában kezdődött a bölcsészettudományi és a hittudományi karokon. Dobronoki György szervezte meg 1637-ben Sopronban a jezsuita ház és kollégium működését, majd 1645-ben tért vissza Nagyszombatba, ahol 1649-ben bekövetkezett haláláig-még betegen is-ellátta a rektori teendőket."