jedro
 

Reformáció a Muravidéken

Reformáció a Muravidéken
Természetesen a reformáció a mai Muravidék területét is érintette. A tan hirdetői itt is a bátor prédikátorok voltak, pártfogóik pedig a nemesi családok tagjai. Alsólendván e szerepet a Bánffy család, Felsőlendván (Grad) a Nádasdy család töltötte be. Úgyszintén a nemesség segítségével alakultak meg az első evangélikus gyülekezetek Lendván, Muraszombatban, Hodoson stb. A református egyház az evangélikusoktól az 1560-as években különült el. Ez elsősorban Melius Juhász Péter munkásságának eredménye. Vidékünkön az elkülönülés jóval később történt meg, pontosan 1591-ben, az úgynevezett „csepregi hitvitán". A református, azaz kálvinista egyház egyik legfontosabb tanítása a predesztináció elve. Lényege az eleve elrendelés, azaz mindenkinek úgy kell leélnie az életét, ahogyan azt Isten elrendelte számára. A jelenleg goricskói magyarlakta falvak a kercai és veleméri egyházközösséghez tartoztak.
Alsólendva vára

Kösd össze a bal oszlopban lévő képeket a jobb oszlopban található nevekkel!