jedro
 

Debrecent a „kálvinista Rómának” is nevezték

Debrecent a „kálvinista Rómának” is nevezték
Debreceni református nagytemplom
A magyarországi reformáció központja Debrecen volt és „kálvinista Rómának" is nevezték. Létrejöttek az első református kollégiumok, mivel a reformáció alapvető követelménye a népnevelés, az iskoláztatás és a könyvnyomtatás fellendítése volt. A magyar nyelvű igehirdetés felváltotta a latin nyelvű istentiszteketet. Az új hitre áttért főnemesek iskolákat, nyomdákat alapítottak.

A sárospataki főiskola
A sárospataki főiskola
A sárospataki főiskolát az 1530-as években alapították, fénykorát száz évvel később élte. Ez I. Rákóczi György fejedelem és felesége, Lorántffy Zsuzsana idejében volt. Sárospatakra hívták a kor leghíresebb pedagógusát, a cseh Comeniust is. Ő már az új elvek szerint tanított, a képek használata mellett a gyakorlatra is nagy hangsújt fektetett. A legfontosabb református kollégiumok Debrecen és Sárospatak mellett az erdélyi Gyulafehérvárorott és a dunántúli Pápán jöttek létre.
Kösd össze a bal oszlopban lévő képeket a jobb oszlopban található nevekkel!