jedro
 

Az ellenreformáció

Az ellenreformáció
Pázmány Péter
A római katolikus egyház a reformáció térhódítását nem nézte jó szemmel. Jól szervezett támadással vágott vissza a vallás, a kultúra és a gazdaság terén. A folyamatot ellenreformációnak nevezzük. A magyarországi ellenreformáció kiváló egyénisége Pázmány Péter volt. Református köznemesi családból szármozott, de később áttért a katolikus hitre. Tanulmányait Európa leghíresebb egyetemein végezte. Tudása, tapasztalata, nyelvi zsenialitása lenyűgöző volt. 1616-ban lett esztergomi érsek, tisztségét 21 évig viselte. Ő nem az erőszakos eszközök híve volt. A meggyőzés, a szóbeli és írásbeli hitviták alkalmazásával térítette vissza a katolikus egyházba a híveket. Rendkivül nagy jelentőséget tulajdonított az oktatásnak és nevelésnek. Pázmány nevéhez füződik a magyar prózairodalom megújítása. Az utókor költői, irói Pázmány írásaiból tanulták a szép magyar nyelvet.
Isteni igazságra vezérlő kalauz
Pázmány Péter fő művei az „Isteni igazságra vezérlő kalauz". A mű egyik részében ősszehasonlítja a szelid tyúkocska és a ragadozó sólyom életét. A tyúkocskával nem sokat törődnek, szeméten, ganéjon lábaival kapirgál. A sólyom szép és tekintetes madár, becsülik őtet a fejedelmi emberek, őrzik és tisztogatják. De amikor a sólyom meghal kivetik, szemetre hajítják és megférgesedik. A tyúkot pedig kifogják a sáros udvarról, füszerekkel ízessé teszik, ezüst tálakban, urak és fejedelmek asztalára viszik.
A nagyszombati egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje
A nagyszombati egyetem
A török előrenyomulás miatt az érseki székhely 1543-ban Esztergomból Nagyszombatba költözött át. Pázmány Péter 1635-ben itt egyetemet alapított. Az egyetem első rektora, igazgatója Dobronoki György volt. Ő 1588-ban született Dobronakon. Kiemelkedő képességű jezsuita tanár volt, Pázmány legközelebbi és legkedveltebb munkatársa. Egyes források szerint Pázmány őt szerette volna utódjává tenni érseki székhelyén, de ez Dobronaki szerényégéből fakadóan nem valósult meg. Az egyetem jogutódja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

"A nagyszombati egyetem megalapítása" <br>című festmény (Forró György, Pázmány Péter és Dobronoki György)