jedro
 

Comenius Sárospatakon

Comenius (csehül Jan Amos Komenský):
Johannes Amos Comenius
1592. március 28. Amszterdam, 1670. november 15. cseh pedagógus és író, „a nemzetek tanítója". Ő tekinthető az első modern pedagógusnak. Johannes Amos Comenius néven ismeri a világ. Lorántffy Zsuzsanna és fia, Rákóczi Zsigmond meghívására 1650-ben Magyarországra érkezett. Comenius a sárospataki református kollégiumban is tanított. A város máig őrzi emlékét, a tanítóképző főiskola ma az ő nevét viseli. Itt írta meg két igen fontos művét, a „Schola Ludus" (Az iskola mint játékszín) és az „Orbis sensualium Pictus" (A látható világ képekben) című műveket. Ez utóbbi több nyelven számtalan kiadást ért meg, még 1842-ben is kiadták, hogy a kisdiákok abból szerezzenek átfogó, életközeli ismereteket a világról. 
A megadott szavakkal egészítsd ki a szöveget!