jedro
 

Alsó-Pannónia / Spodnja Panonija

Alsó-Pannónia / Spodnja Panonija
Franki so v Panonski nižini ustanovili mejno grofijo Spodnjo Panonijo. Grofija je zajemala ozemlja vse od Rabe do Donave in Drave s Sremom. Ludvik Nemški je okoli leta 840 podelil del Spodnje Panonije ob reki Zali v fevd slovanskemu knezu Pribini. Pri Blatnem jezeru je ustanovil Blatenski Kostel. Leta 847 je postal mejni grof Spodnje Panonije. Njegov sin Kocelj se je leta 869 uprl Frankom skupaj z velikomoravskim knezom Rastislavom. Papež je na Kocljevo pobudo postavil misijonarja Metoda in Konstantina za škofa sirmijske škofije. Spodnja Panonija je postala središče slovanskega cerkvenega in kulturnega delovanja.