jedro
 

Karniola / Karniola

KARNIOLA − a második szláv fejedelemség / KARNIOLA − druga slovanska kneževina
A Karavankák hegyvonulatától délre, a mai Szlovénia nagy részét magába foglalva egy másik szláv törzsszövetség is kialakult, amelynek területét annak idején a karniolok törzséről Karniolának (Carniola) neveztek el. Részben e törzs nevéből, részben a meghatározott területet jelentő szláv krajina szóból származik a központi szlovénlakta területek Krajna (Kranjska) elnevezése. A fejedelemség legkésőbb 795−796 táján frank fennhatóság alá került. Valószínűleg a karniolok társadalma a karantánokéhoz volt hasonló.

A Frank Birodalom terjeszkedése

A térképet Nagy Béla készítette.

Kiegészítés
Olvassátok el, majd egészítsétek ki értelemszerűen!
A karantániai és a karnioliai szlávok 818-ban csatlakoztak az alsó-pannóniai fejedelem, lázadásához a friuli fenntartó ellen. 820-ban szenvedtek. A lázadás a karantánok és a karniolok számára végzetes volt, hiszen elveszítették . A frankok a hazai fejedelmeket saját grófjaikra váltották. A vezető réteg bekapcsolódott a frank feudális hierarchiába. Megalakultak az első .