viri
 

Vsebina

E-gradivo: Prve slovanske državne tvorbe

Gradivo za 1 uro pouka.

Predmet: Zgodovina

Avtor: Laura Horvat

Urednik: Tibor Tomšič

Št. ur na projektu: 6