naloge
 

Feladatok / Naloge

8.
Kiegésztés
Olvassátok el, majd egészítsétek ki értelemszerűen a szöveget!
Az ókorban Karantánia térsége Aquileia/Oglej joghatósága alá tartozott. A század vége felé Aquileia és között vita alakult ki a kérdést illetően. az egyházi határt 811-ben az aquileiai patriarchátus és a salzburgi érsekség között a folyón határozta meg.
  

9.
Kiegészítés
Olvassátok el, majd egészítsétek ki értelemszerűen a szöveget!
A freisingi püspökség birtokain születtek meg az ezredévfordulón a nyelvemlékek. Ez a legrégebbi , s egyúttal a legrégebbi latin betűs nyelvemlék. Feltehetőleg a században keletkezett, és 972 és 1039 írták le. A gyónással kapcsolatos latin szövegek fordítását valószínűleg egy német jegyezte le.
  

10.
Történelmi esszé
A fejedelmi kő a karintiai tartomány jelképe, nem a Szlovén Köztársaságé.

Érveljetek az állítás mellett vagy ellen! Alkossatok ebben a témában egy rövidebb történelmi esszét!

11.
Összetartozó elemek egybekapcsolása
Kapcsoljátok össze az évszámot az történelmi eseménnyel!

Število napačnih: 0