viri
 

Források

Források:
IRODALOM:
Horváth Andrea, HorváthLeventeAttila: Történelem 6. Mozaik Kiadó, Szeged, 2008.
Bánhegyi Ferenc: Történelem 6. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2007.
Bertényi Iván, Gyapai Gábor: Magyarország rövid története. Mecenás Könyvkiadó, Budapest, 1992.
Markó László: Ki kicsoda a magyar történelemben. Helikon Kiadó, 2005.
Simándi Irén (összeállította és szerkesztette): Történelmi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 1998.
Bertényi Iván, Diószegi István, Horváth Jenő, Kalmár János és Szabó Péter: Királyok könyve. Officina Nova, Békéscsaba, 1993.

KÉPEK, FIILMEK LETÖLTVE:
Aranybulla (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Aranybulla1.jpg
Jobbágy-paraszt (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu:
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a-honfoglalas-kora/a-honfoglalas-koranak-eletmodja
Tihanyi alapítólevél (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi_alap%C3%ADt%C3%B3lev%C3%A9l
Anonymus szobra Budapesten (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/Anonymus
Jáki románkori díszkapú (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:J%C3%A1k-1.JPG&filetimestamp=20120612153104
A koronázási jelvények (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu:http://hu.wikipedia.org/wiki/Koron%C3%A1z%C3%A1si_jelv%C3%A9nyek
A tótlaki (Selo) körtemplom (rotunda) (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_m%C5%B1v%C3%A9szete
III.András (utolsó Árpád-házi király) (photography) [online]. 2012. Citirano 14.8.2012. Dostopno na naslovu: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyar_tortenelem_es_kultura/tortenelem/images/III_andras.jpg
Források a Muravidék történetéhez. A Vas Megyei Levéltár és a Zala Megyei Levéltár kiadványa, Szombathely-Zalaegerszeg, 2008.