jedro
 

Árpád-házi kúltúra

Árpád-házi kúltúra
A tihanyi apátság alapítólevele
Az írásos emlékek
A legrégibb a tihanyi alapítólevél, amely 1055-ben keletkezett, amikor I. András király megalapította a tihanyi bencés rendű apátságot. Latin nyelven íródott, de 58 magyar szó is előfordul benne. Így például a Balaton régies magyar neve Bolatin, Siófok neve Fuk, a Thelene pedig Tolnát jelent. Egy összefüggő magyar mondat is van a szövegben, amely így van megírva: "feheruaru rea meneh hodu utu rea". Ma így hangzana: "a Fehérvárra menő hadi útra". Napjainkban az ősi oklevelet a pannonhalmi apátságban őrzik.
Anonymus
Anonymus
Figyelemre méltó III. Béla "névtelen" jegyzőjének, azaz Anonymusnak munkássága. Ő írta meg a Gesta Hungarororumot, tehát a magyarok történetét a 12. század végén. Munkája a magyar államalapítás előtti történeteket örökíti meg. Beszámol a vérszerződésről, a honfoglalásról és sok másról.