jedro
 

Változások a magyar társadalomban a XIII. században

Változások a magyar társadalomban a XIII. században
A XIII. században a királyi várbirtok 80%-a már a földesurak (főurak) tulajdonába került. A királyi adományok révén a főurak egy része meggazdagodott, és nagybirtokos lett. Ezek a nagyurak lettek a bárók. A szegényebb főurak csoportjába tartoztak a  "király szolgái", vagyis a "serviensek", akiket aztán nemeseknek neveztek. 
Az Aranybulla

Az Aranybulla


1222-ben az elégedetlenkedő főnemesek és köznemesek országos gyűlésre jöttek össze Fehérvárra, és II. András királyt az "Aranybulla" kiadására kényszerítették. Ez az okmány évszázadokon át meghatározta a kialakulóban lévő köznemesség szerepét. Az Aranybullát méltán tekinthetjük egyfajta feudális alkotmánynak. Bekerült Magyarország törvényei közé, betartására később királyaink koronázási esküt tettek.
Egészístd ki a szöveget!
A főnemesek egy része és a király szolgái, a országos gyűlésre jöttek össze tavaszán. A jelenlévők követelésére király kiadta az . Ez a törvény a jogait védi, mivel kimondja a adómentességét, katonai kötelezettségeit és szabadságjogait. A törvény elrendelte, hogy a birtokot nem szabad eladni. Ez a törvény számos válotaztatással évszázadokon át .