uvod
 

Az Árpád-kori gazdaság és társadalom

Az Árpád-kori gazdaság és társadalom

A fejezet bemutatása
Ebben a fejezetben megismered a magyar társadalom átalakulását a honfoglaló nomád pásztorkodó társadalomból a feudális hűbéri társadalomba. Betekintést kapsz a gazdaság átalakulásába, a kézművesség és a kereskedelem fejlődésébe és a különböző várostípusok kialakulásába. Megismered az Árpád-ház kihalásának okait.
A nomád pásztorkodó társadalom jellegzeteségei

A honfoglaló magyarok pásztorkodó életmódot éltek. A legkisebb, önállóan túlélni képes egysége a társadalomnak a (B) volt. Tagjait kötelék fűzte össze. Több (B) (C)   alkotott. A háborús időben a (C) (A)   szerveződtek.

A honfoglaló magyarok   törzse törzsszövetséget kötött, amelyet a törzsfők pecsételtek meg. A törzsfők névsora Anonymus szerint a következő: , , , , , és .