jedro
 

A Muravidék a XIII. században

A Muravidék a XIII. században
1271. augusztus 9. A várépítés kezdetei Magyarországon. Felsőlendva várának első említése V. István király oklevelében

Bana ispán és fia, Paris, Herény nembeli vasvári várjobbágyok, abban a hadjáratban, amelyet a csehek királya ellen vívtunk, hűségesen szolgáltak, és ugyanazon Bana ispán irántunk való odaadásában nem sokkal később Limbuh vára alatt kőhajítógép által megsebesítve elesett, továbbá Sixtus, Bana ispán testvére Frösten várának ostrománál igen dicséretes módon harcolva életét vesztette.

A domonkosfai román stílusú templom

 

A Seloban (Selo) található körtemplom (rotunda)