jedro
 

Az ellenreformáció

Az ellenreformáció
Pázmány Péter
A római katolikus egyház a reformáció térhódítását nem nézte jó szemmel. Jól szervezett támadással vágott vissza a vallás, a kultúra és a gazdaság terén. A folyamatot ellenreformációnak nevezzük. A magyarországi ellenreformáció kiváló egyénisége Pázmány Péter volt. Református köznemesi családból szármozott, de később áttért a katolikus hitre. Tanulmányait Európa leghíresebb egyetemein végezte. Tudása, tapasztalata, nyelvi zsenialitása lenyűgöző volt. 1616-ban lett esztergomi érsek, tisztségét 21 évig viselte. Ő nem az erőszakos eszközök híve volt. A meggyőzés, a szóbeli és írásbeli hitviták alkalmazásával térítette vissza a katolikus egyházba a híveket. Rendkivül nagy jelentőséget tulajdonított az oktatásnak és nevelésnek. Pázmány nevéhez füződik a magyar prózairodalom megújítása. Az utókor költői, irói Pázmány írásaiból tanulták a szép magyar nyelvet.
Isteni igazságra vezérlő kalauz
Pázmány Péter fő műve az „Isteni igazságra vezérlő kalauz". A mű egyik részében ősszehasonlítja a szelid tyúkocska és a ragadozó sólyom életét. A tyúkocskával nem sokat törődnek, szeméten, ganéjon lábaival kapirgál. A sólyom szép és tekintetes madár, becsülik őtet a fejedelmi emberek, őrzik és tisztogatják. De amikor a sólyom meghal kivetik, szemetre hajítják és megférgesedik. A tyúkot pedig kifogják a sáros udvarról, füszerekkel ízessé teszik, ezüst tálakban, urak és fejedelmek asztalára viszik.