uvod
 

A református vallás

Unitárius vallás
Dávid Ferenc
Az unitarizmus azon keresztény gyökerű irányzatok gyűjtőneve, amelyek Isten egységében hisznek, és elutasítják a Szentháromság tanítását. Ma az unitárius gondolatrendszer, a vallás egy nyitott gondolkodású, személyes megközelítése, mely a hitek és kétségek széles körének ad teret. Bár gyökerei a zsidó és a keresztény hagyományokban vannak, mégis az egész emberiség lelki, kulturális és szellemi felismerései számára nyitva áll. Az unitarizmus központi gondolata a vallásszabadság biztosítása minden egyén számára. Szerintük mindenkinek alapvető joga van az élet értelmének felelősségteljes módon való kutatásához, és az azokból való következtetések levonásához.
A református vallás vagy a kálvinizmus
Kálvin János
Kálvin János továbbgondolta a lutheri elveket, róla nevezték el az új vallás ezen ágát, a kálvinizmust, amelyet ma már református vallásként ismerünk. Kálvin János 1536-ban adta ki "A keresztény vallás tanítása" című művét. Ebben világos rendszerbe foglalta a reformáció tanait, amelyek a református vallás hitnézeteivé váltak.