jedro
 

Gazdasági élet

Gazdasági élet
Szovjet mintára bevezették a tervgazdaságot. Az első ötéves terv 1950-ben kezdődött. A gazdaság központosított irányítása teljesen elvette a piacgazdaság szerepét. Az elképzelések szerint Magyarországból a "vas és acél országát" akarták megteremteni. A bányakincsek szegénysége miatt ezt csak papíron tudták elérni.

Termelőszövetkezet (tsz)
A mezőgazdaságban elkezdődött a kollektivizáció. Termelőszövet- kezeteket (tsz-eket) hoztak létre, így a parasztok ismét elveszítették földjüket. Aki nem akart önkéntesen belépni a termelőszövetkezetbe, azt kényszerítették. A paraszttól beszolgáltatásként elvitték még az utolsó szem gabonát is. Ezt nevezték "padlássöprésnek". A mezőgazdasági termelés visszaesett, az ország búzából behozatalra is szorult.

Beszolgáltatás
Padlássöprés
Kösd össze a képeket a szöveggel úgy, hogy a képeket a megfelelő szövegre húzod!