jedro
 

Az egypártrendszer diktatúrája

Az egypártrendszer diktatúrája

A fejezet bemutatása
A háború utáni esztendőkben a kommunisták különböző cselszövésekkel megkaparintották a hatalmat. A hatalomra jutásukat nagyban támogatta a szovjet hatalom és maga Sztálin is. Így nem kell csodálkozni, hogy Magyarországon is diktatórikus rendszert alakítottak ki szovjet mintára. Ebben a fejezetben arról fogunk beszélni, hogyan működött ez a rendszer.
Hogyan nevezzük azt a politikát, amelyben a nagy diktátórikus vezért istenként magasztalják és ünneplik?
A politikai vezér a saját munkájával és pédaképével kiérdemelte a tiszteletet.
A politikus személyi kultusza.
Rajongás egy karizmatikus politikus után.
Demokratikus folyamat, amelyben a politikus érdemeit elismerjük.

Párosítsd össze a képeket!
Število poskusov: