jedro
 

Vagonlakók

Vagonlakók

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés után az utódállamokban maradt magyar értelmiségieket és hivatalnokokat hűségesküre kötelezték. Sokan elveszítették a munkahelyüket, sőt nagyon sok családnak el kellett hagynia az országot. A vasúton menekülő családok az anyagiak és a lakáshiány miatt rendszerint a nagyvárosok, elsősorban Budapest pályaudvarainak külső vágányaira tolt vasúti marhavagonokban éltek. Regisztráltan összesen 350 ezer ember hagyta el lakóhelyét, és települt át a trianoni Magyarország határai közé. Egyes utólagos számítások 400-450 ezer főre teszik a menkültek összlétszámát.

Budapesti vagonlakók, 1920

 

Egészítsd ki a szöveget!
 
 
Németországtól a versailles-i békeszerződés minden 20 németajkú lakosból szakított el, vagyis %-ot. A Magyar Királyságtól a trianoni békeszerződés minden 20 magyarajkú lakosból elszakított , vagyis %-ot.