jedro
 

Trianon hatásai a kultúrára

Trianon hatásai a magyar kultúrára és a művészetre

Természetes, hogy a közvélemény nem tudta feldolgozni a veszteség súlyát, hiszen történelmi jelentőségű városokat csatoltak el az anyaországtól.

a) Romániához került:

A kincses Kolozsvár,<br>ahol Mátyás király született
Vajdahunyad vára,<br>a Hunyadiak ősi fészke

Az aradi vértanúk sírja<BR>feletti emlékmű Aradon
Itt van Válaszút, ahol Wass Albert író látta, meg a napvilágot és Ady Endre szülőfaluja, Érmindszent is a magyar-román határ közelében. Az 1848-as szabdságharc hőseinek kivégzési helye, Arad is a határ túloldalán van.

 

b) Csehszlovákiához keült:
Mikszáth Kálmán szülőfaluja, Szklabonya napjainkban a független Szlovákiában található. A Rákócziak Kassája és a magyar királyokat koronázó Pozsony is az említett országhoz tartozik.

Pozsonyi koronázási menet (1741)
c) Az SzHSz Királysághoz került:
Kosztolányi Dezső

Szabadka városa napjainkban Szerbia része, itt született Kosztolányi Dezső, a nagy magyar költő, és író.