viri
 

Források

IRODALOM:
Horváth Andrea, HorváthLeventeAttila: Történelem 6. Mozaik Kiadó, Szeged, 2008.
Bánhegyi Ferenc: Történelem 6. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2007.
Bertényi Iván, Gyapai Gábor: Magyarország rövid története. Mecenás Könyvkiadó, Budapest, 1992.
Markó László: Ki kicsoda a magyar történelemben. Helikon Kiadó, 2005.
Simándi Irén (összeállította és szerkesztette): Történelmi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 1998.
Bertényi Iván, Diószegi István, Horváth Jenő, Kalmár János és Szabó Péter: Királyok könyve. Officina Nova, Békéscsaba, 1993.

Források a Muravidék történetéhez- Viri za zgodovino Prekmurja
. A Vas Megyei Levéltár és a Zala Megyei Levéltár kiadványa, Szombathely-Zalaegerszeg, 2008.

KÉPEK, FIILMEK LETÖLTVE:

Apponyi Albert portréja, A trianonibékeszerződéstárgyalása, -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu:http://hu.wikipedia.org/wiki/Apponyi_Albert
Teleki Pál, Teleki Pál"vöröstérkép"-e, -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu:http://hu.wikipedia.org/wiki/Teleki_P%C3%A1l
A NagyTrianon-kastély -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Trianon
A „négynagy", Magyarországelcsatoltterületei, TÉRKÉP:Ausztria-Magyarországetnikaitérképe (1910), TÉRKÉP:Magyarországterületiváltozásai 1938 és 1941 között, Határkő1922-bőlazújmagyar-román határonCsengermellett -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
VAGONLAKÓK -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu:
http://lazarus.elte.hu/h-sf-atlas/kep-hu/zwischenkriegzeit/437.jpg
http://lazarus.elte.hu/h-sf-atlas/kep-hu/zwischenkriegzeit/437.jpg
A vajdahunyadivár -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdahunyadi_v%C3%A1r
FadruszJánosszobraMátyáskirályról -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu:http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
Pozsonyikoronázásimenet (1741). -[online]. 2012. Citirano 28.12.2012. Dostopno na naslovu:http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kir%C3%A1lyok_koron%C3%A1z%C3%A1sa