jedro
 

A Muravidék ebben a korszakban.

1920. november 17.
A MAGYARORSZÁGGAL KÖTÖTT BÉKESZERZŐDÉS RATIFIKÁLÁSA (Hivatalos közlemény a muravidéki lakosság számára)

Az alsólendvai Korona Szálló
A MURAVIDÉKI lakosságnak! 
A ljubljanai szlovén tartományi kormány elnök ura 1920. november 16-ai táviratában tájékoztatott, hogy a hírek szerint a budapesti magyar országgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta a trianoni békeszerződést. Ezzel a történelmi ténnyel a Muravidék, amelyet alakulataink 1919. augusztus 12-én győzedelmesen elfoglaltak, Jugoszlávia része lett. A magyarok, illetve nemzetgyűlésük ünnepélyesen, örökre lemondott a Muravidék iránti minden jogáról.

Lakosság! Nyílt szeretettel fogad Téged a mi híres és szép hazánk; ahogy örült az apa az elveszett majd megtért fiának, úgy ölel keblére örömmel Szlovénia anyád. A világháború nehéz időszaka, a sorsdöntő fordulatok és az ezeket követő események után-a fehér és a vörös gárda hatalmára gondolok-a Muravidék számára új idők érkeztek, a béke és a rend ideje. Szabadon és örömteli szívvel térjünk vissza a mindennapi munkánkhoz! A hazának szüksége van ránk! Mindenki, paraszt, munkás, hivatalnok és polgár teljesíti kötelességét!

Teljes bizalommal forduljanak a felettes hatóságokhoz, akik szegénynek és gazdagnak azonos mércével osztják a jogokat. Ennyi évszázad rabság után mégiscsak eljött a szabadság és a fejlődés korszaka! Muravidékiek! Rendkívül boldoggá tesz, hogy nekem jutott a megtiszteltetés, hogy tájékoztathatom Önöket erről a rendkívüli állami eseményről. Lélekben Önökkel vagyok, akik még nem tudják feledni a közelmúlt szörnyűségeit. Mutassuk ki érzelmeinket országunk iránt, amely biztosítja számunkra a békét és a rendet, birtokaink és életünk biztonságát, és mondjuk közösen: Isten áldja meg közös hazánkat, a mi Szerb-Horvát-Szlovén Királyságunkat!

Muravidéki polgári megbízott:
Lipovšek saját kezűleg