uvod
 

Bevezető

Parasztháború
A fejezet bemutatása

A parasztok életéről már tanultál az egyetemes és a szlovén történelemben. Magyarországon az 1500-as évek elején a lakosság mintegy 90 százaléka jobbágysorsban élt. Ők a földesuraknak, az egyháznak és az államnak adóztak. Helyzetük egyre romlott, hiszen az urak igyekeztek megnyirbálni a parasztok szabad költözködési jogát. E fejezetben fogod megtudni, ki az a személy, akinek hasonló sorsa volt, mint a "parasztkirály" Gubec Máténak (Matija Gubec).

Magyarország Mátyás király halála után
Hunyadi Mátyás gondoskodni akart arról, hogy méltó utód kövesse a trónon. Corvin Jánost, törvénytelen fiát ismerte el utódjának, és a legnagyobb bárókat megeskette, hogy halála után támogatják a trónrakerülésben. A király halála után összehívott királyválasztó országgyűlésen azonban kiderült, hogy a bárók többsége nem akarta betartani ígéretét. Az országgyűllés inkább a Jagelló-házi II. Ulászlót nevezte ki magyar királlyá, aki egyben már cseh király is volt. A gyengekezű királlyal a bárók megegyeztek, hogy eltörli Mátyás „rendkívüli adóit". 
A családfa segítségével határozd meg, melyik monarchikus családhoz tartoztak a felsorolt magyar királyok!
a) III. András         -házi király
b) V. László       -házi király
c) Zsigmod     -házi király
d) II. Ulászló          -házi király
e) Nagy Lajos        -házi király