jedro
 

A Muravidék a humanizmus korszakában

Beatrix, Mátyás király menyaszonya a lendvai várban

Mátyás király második felesége nápolyi Beatrix volt. 17 éves korában Mátyás követek útján eljegyezte, 19 éves korában pedig feleségül vette.
Az új királyné útja Nápolyból Magyarország felé három és fél hónapig tartott. Természetesen számos kísérő követte őt. Mátyás követei Ptuj (Pettau) várában üdvözölték Beatrixot. A követség vezetője az alsólendvai Bánffy Miklós volt. Ő Beatrixot már előbbről ismerte, hiszen már akkor járt Nápolyban követként, amikor eljegyezték Beatrixot és Mátyást.
1476. szeptember 24-én Beatrix és kisérete az alsólendvai várban szállt meg, majd másnap Székesfehérvárra folytatták az utat. Itt maga Mátyás várta a kíséretet.

A középkori lendvai vár
Maga Mátyás király is járt Alsólendván. Itt táborozott le 1480-ban egy hétre. Ekkor Szlavónia felé sietett egy törökellenes hadjáratban. Meg kell említeni, hogy Bánffy Miklós felesége Sagani Margit volt, aki híres volt szépségéről. A mondák szerint még Mátyás király is szemet vetett rá.
Margit 1469-ben született Sagánban (ma Žagan, Lengyelország), és 15 éves korában lett Bánffy Miklós felesége.
Múzeumpedagógiai foglalkozások a Lendvai Galéria és Múzeumban
Gyermekkorban az identitástudat kialakításában nagy szerepet játszhat a múzeumpedagógia. A Lendvai Galéria és Múzeum már több éve szervez múzeumpedagógiai foglalkozásokat az óvodások, általános iskolai tanulók és diákok számára. 
A lendvai örökségvédelmi intézmény múzeumpedagógiai programja öt témakör keretében valósul meg:
1. Mátyás király Lendván, és Élet az alsólendvai Bánffy család udvarában.
2. Lendva polgárosodásának virágkora: gyógyszertár, ernyőgyártás, nyomdászat, sport...
3. Négy európai nemzet találkozási pontja: nemzeti, etnikai és vallási közösségek a Muravidéken.
4. Hetés kincse: Lendva-vidék és Hetés értékei, népművészete, viselete.
5. Képzőművészeti foglalkozások a legkisebbek részére.

Egy jelenet a múzeumpedagógiai foglalkozásról a lendvai várban