jedro
 

Antonio Bonfini és Galeotto Marzio

Antonio Bonfini (1427-1502)
Antonio Bonfini
Olasz humanista és történetíró. Mátyás király meghívására 1486 őszén érkezett a budai királyi udvarba. Itt Beatrix királyné felolvasója volt. Az uralkodó megbízta a magyar törénelem feldolgozásával. Mátyás halála után II. Ulászló udvari histórikussá, azaz törénésszé nevezte ki. Munkájának fő célja a Hunyadiak törekvésének, az erős központi hatalomnak a hirdetése volt.

Galeotto Marzio (1427-1497)
Galeotto Marzio
Ő volt Mátyás király első könyvtárosa. Janus Pannonius egykori itáliai tanulótársa volt. Az 1470-es évek elején Taddeo Ugoletto váltotta fel. Valószínűleg már olasz földön megírta Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásairól és tetteiről című alkotását.
A megadott szavak segítségével egészítsd ki a szöveget!