jedro
 

Vitéz János

Vitéz János (1408-1472)
Vitéz János
A bécsi egyetemen tanult, majd különböző egyházi és világi méltóságot töltött be. Ő nevelte Hunyadi János gyermekeit, Lászlót és Mátyást. Jelentős szerepe volt Hunyadi Mátyás királlyá választásában.

Később esztergomi érsek lett. Eleinte Mátyás király politikájának fő támasza volt, de az uralkodó központosító törekvései miatt később az ellenzék vezére lett. Ezért Mátyás parancsára Visegrádon bebörtönözték. Kiszabadulása után egyfajta házi őrizetben volt, többé nem szólhatott bele a politikába.

Ő volt a pozsonyi egyetem megalapításának fő kezdeményezője (1467). Ez volt Magyarország harmadik egyeteme, a pécsi (1367) és az óbudai (1395) után. Humanista könyvtára mintául szolgált Mátyás Corvina-könyvtára számára.
Kösd össze a bal oszlopban lévő képeket a jobb oszlopban található nevekkel!