jedro
 

A Muravidék a törökök idejében

A Muravidék a törökök idejében
1398. április 8.: Zsigmond király és háborúi. Az alsólendvai Bánffy és a felsőlendvai Széchy család tagjai megegyeznek, hogy Muraszombaban fegyvereseket tartanak

Mi, Herceg János és Péter, a néhai Széchy Miklós nádor fiai adjuk tudtára jelen oklevelünk soraival mindenkinek, akit illet, hogy mivel az Úr 1398. esztendejében, húsvéthétfőn mi és alsólendvai Bánffy László és János az ő Gánicsa nevű birtokukon tárgyaltunk és egyetértettünk a feladatainkról a német ügyekben, megegyeztünk abban, hogy minden harcot és viszályt befejezünk egymás között a német kérdés idejére. Mi, a nevezett Herceg János és Péter a mondott László és János mestereket nem akarjuk mellőzni, de velük jó viszonyban szeretnénk lenni. A mi udvarházunkban, Muraszombaton húsz, másik három birtokunkon pedig hatvan, nyíllal felfegyverzett lovast akarunk tartani a németek elleni elővigyázatosságból. Ezenfelül még ha az említett Lászlónak és Jánosnak vagy nekünk szükségünk lenne rá, mi magunk vagy ők maguk egymás segítségére fognak sietni hűségesen, ezt pedig jelen oklevél erejével kívánjuk megerősíteni. Kiadatott a mondott Gánicsán, a jelzett évben és napon.
HIDAK-MOSTOVI:
Luxemburgi Zsigmond és kora         
(1387-1437)

 
1448. Az alsólendvai Bánffyak a rigómezei ütközetben Hunyadi János kormányzó oldalán. Részlet egy humanista történetíró művéből

Corvinus tehát, aki a nyugalmas időszakban mivel sem foglalkozott buzgóbban, mint a török hadjárat előkészítésével, kormányzóságának negyedik, a keresztény üdvösségnek pedig az ezer fölötti négyszáznegyvennyolcadik esztendejében 22 ezer emberrel kivezette a seregét Magyarországról. E háborúra megnyerte szövetségesül a hegyi Oláhország úgynevezett vajdáját. A mindig nagy dolgokra vállalkozó Corvinust elsősorban az apostoli legátus követte, a coroni püspök, Magyarország előkelői közül pedig Pelsőci Imre, az erdélyi vajda, ennek fivére, László, Marcali Imre, a királyi ajtónállók mestere, Rozgonyi Rajnáld, Széchy Tamás, mellettük Tallóci Frank, Dalmácia és Horvátország kapitánya, Székely János, Corvinus unokaöccse, Losonci Benedek, Bánffy István, Bánffy Miklós apja, a néhai bán fia, kik melléknevüket valamennyien Lindváról vették. Rajtuk kívül Csáki György, Garai Róbert, Korotnai János, a négyes tanács tagja, akit most országbírónak neveznek,  és a nemesség megszámlálhatatlan sokasága.
HIDAK-MOSTOVI:               
Hunyadi János
(1407-1456)