viri
 

Források

Források:
IRODALOM:
Horváth Andrea, HorváthLeventeAttila: Történelem 6. Mozaik Kiadó, Szeged, 2008.
Bánhegyi Ferenc: Történelem 6. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2007.
Bertényi Iván, Gyapai Gábor: Magyarország rövid története. Mecenás Könyvkiadó, Budapest, 1992.
Markó László: Ki kicsoda a magyar történelemben. Helikon Kiadó, 2005.
Simándi Irén (összeállította és szerkesztette): Történelmi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 1998.
Bertényi Iván, Diószegi István, Horváth Jenő, Kalmár János és Szabó Péter: Királyok könyve. Officina Nova, Békéscsaba, 1993.
Varga Domonkos: A mogyeriektől Mohácsig. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

KÉPEK, FIILMEK LETÖLTVE:
Mária királynő (Thuróczi János krónikájában) [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu: http: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:M%C3%A1ria_Thur%C3%B3czy.jpg&filetimestamp=20060906110844
Zsigmond német-római császárrá [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu:http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Pisanello_024.jpg&filetimestamp=20080930000705
Buda legkorábbi ismert ábrázolása Hartmann Schedel Világkrónikájában (1493) [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu: http:http://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_v%C3%A1rnegye
Vajdahunyadi vár [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdahunyadi_v%C3%A1r
Hunyadi János, Magyarország kormányzója [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos
Dugovics Titusz önfeláldozása [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ndorfeh%C3%A9rv%C3%A1ri_diadal
II. Mehmed [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ndorfeh%C3%A9rv%C3%A1ri_diadal
Hunyadi János, Magyarország kormányzója [online]. 2012. Citirano 12.10.2012. Dostopno na naslovu: http://bences.hu/
Déli harangszó MTV - film [online]. 2012. Citirano 12. 10.2012. Dostopno na naslovu: http://www.youtube.com/watch?v=OilOUASrAVM
A nándorfehérvári csata. Ismeretlen 19. századi festő munkája. (unknown painter, 19. century) [online]. 2012. Citirano 12. 10.2012. Dostopno na naslovu: http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ndorfeh%C3%A9rv%C3%A1ri_diadal
Hunyadi János balkánihadjáratai - térkép [online]. 2012. Citirano 12. 10.2012. Dostopno na naslovu: http://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index1252.html
Források a Muravidék történetéhez. A Vas Megyei Levéltár és a Zala Megyei Levéltár kiadványa, Szombathely-Zalaegerszeg, 2008.