jedro
 

Magyarország a háború után

Magyarország a háború után

A fejezet bemutatása
Az első világháború után számos változás ment végbe Európa-szerte, így Magyarországon is. Felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia, és létrejött a független Magyarország.  A következő fejezetben erről szerezhetsz ismereteket. 
Forradalmi hullám Európában
Az első világháború négyévi (1914-18) öldöklése közel tízmillió áldozatot követelt. A háború kezdetén mindenki rövid, hősies harcra számított, ehelyett azonban hosszú, véres küzdelem alakult ki. A hadseregek veszteségei óriásiak voltak.
A háború nélkülözései kimeritették a lakosságot. Nem volt elegendő élelem, és nem volt mivel fűteni. Ez elégedetlenséget, tiltakozó akciókat és helyenként lázadásokat, forradalmakat váltott ki.
Forradalmi tüntetés Berlinben
Sok munkás előtt az 1917-es oroszországi szocialista forradalom állt példaként. Az orosz bolsevikok maguk is arra törekedtek, hogy az egész világon kommunista forradalmat robbantsanak ki. Ilyen folyamatok zajlottak még a győztes antant-országokban is, Olaszországban és Németországban.

 

Párosítsd össze a képeket!
Število poskusov: