uvod
 

Magyarország a felvilágosult abszolutizmus korában

Magyarország a felvilágosult abszolutizmus korában
Bevezető
A 18. század nagymértékben a felvilágosult gondolkodók kora volt. Ők a szabadságért és emberi jogokért szálltak síkba. Számos elképzelésüket az uralkodók is alkalmazták. Hogyan is történt ez Magyarországon? Ezt a következő fejezetben fogod megtudni.

A felvilágosodás
A felvilágosodás a 18. század eszmeáramlatát jelöli a nyugati filozófiában, illetve világnézeteinek mozgalmát és a kort, amelyben lejátszódott. A felvilágosodás gondolkodói az értelmet állították a középpontba, lényege a hagyományos intézmények, szokások és erkölcsök kritikai megkérdőjelezése. A mozgalom vezetőinek célja az volt,hogy a világot „az irracionalitás, a babonák és a zsarnokság hosszú időszaka után a fejlődés útjára vezessék". Ez forradalmi folyamatokat indított el az emberi értelem, a természet, az Isten, a gazdaság és a társadalom szemléletében.

A felvilágosult abszolutizmus
Az abszolutizmus és a felvilágosodás összevonásával született elnevezés. Több abszolút uralkodó a hatalmi rendszer megváltoztatása nélkül modernizálni kívánta birodalmát. A felvilágosult abszolutizmus sokat merített a felvilágosodásból. A hagyományokat figyelmen kívül hagyó reformok jellemezték, de szinte minden országban jelentős mértékben hozzájárult a gazdasági és társadalmi fellendüléshez.
Párosítsd össze a képeket!
Število poskusov: