jedro
 

Források Muravidék történetéhez

Nagy Lajos Alsólendvának vásártartási jogot adományoz

„Az alábbi oklevélben említett Lendvai Miklós Károly Róbert uralkodása alatt állt a király hűségére, ami a család fényes karrierjének a kezdetét jelentette. Miklós az 1350-es években lett szlavón bán, utódai az ő tisztségét őrizték meg nevükben
(bán-fi), és a néhány évvel kesőbb már alsólendvai Bánffy néven ismert család még közel 300 évig volt egyik meghatározója Zala történetének. Váruk, Lendva felemelkedését részben az ott tartott országos vásar biztosította."

 

Kinek az uralkodása alatt kezdődött el Miklós fényes karrierje?

A Bánffyak
Lajos, Isten kegyelmeből Magyarország stb. királya, tudatjuk mindenkivel, akit illet, jelen oklevelünk soraival, hogy mi figyelembe véve hűséges híveink, a néhai Lendvai Miklós bán
fiainak, Istvánnak és Jánosnak az irántunk való hűségét és hűséges szolgálatait [...], kérésükre az ő Lendva nevű birtokukon évenként Simon és Júdás apostolok ünnepén 28 országos vásár tartását engedélyezzük. Így minden kereskedőt arra biztatunk, hogy áruikkal a mondott vásárra szabadon menjenek [...], és ott mind személyük, mind áruik a mi védelmünk alatt állnak. Ezt pedig a vásárokon és más nyilvános helyeken tegyek közhírré! Kelt Pécsen, Pünkösd előestéjén az Úr 1366. esztendejében.
" (Ford. Bilkei Iren.)

 

Melyik tisztség várományosa lett Miklós a 14. század közepe táján?

Milyen jogot adományozott Nagy Lajos az alsólendvai Bánffyaknak?

Mikor van Júdás és Simon napja?