jedro
 

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Az Anjouk a lovagkirály Nagy Lajos korában élik fénykorukat. Az ország területe eléggé kiterjedt, hisz Nagy Lajos megszerzi Dalmáciát, III. Kázmér lengyel király halála után pedig várományosa a lengyel trónnak is. 1351-ben megújította az Aranybullát, amelyben módosította a nemesi végrendelkezés szabadságát. Az ő korában alakult meg Pécsett az első egyetem (1367).
Károly Róbert és Nagy Lajos is kötődtek a francia és az itáliai szellemi élethez. Maga az udvar kulturális központ volt, ahol meghonosodtak az új irányzatok. A szobrászat legjelentősebb emléke a Kolozsvári testvérek Szent-György szobra.

Képes krónika
A Képes krónika latin nyelven írt krónika, amely 1360 körül készült Nagy Lajos budai udvarában, szerzője feltehetően Kálti Márk. A szöveg elejétől végéig egy kéz írása, kalligrafikus könyvírás, minden valószínűség szerint magyar másoló munkája.
A Képes krónikát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.
Szintén Lajos uralkodása alatt készítette feljegyzéseit a korról Küküllei János
Hol alakult meg Magyarországon az első egyetem?