jedro
 

Az ellentétes jelentésű szavak

Az ellentétes jelentésű szavak
Ellentétes jelentésű szavaknak nevezzük azokat a szavakat, amelyek hangalakja eltérő, jelentésük pedig ellentétes egymással. Az ellentétes szópárok azonos szófajúak.

Jelölésük:

Példák:

a) főnevek: fiú lány

b) melléknevek: hideg  meleg

c) számnevek: kevés sok

d) igék:  áll ül

Írd a rovatba az alábbi szavak ellentétes jelentését!
fekete-
     meleg-
-távol       -kicsi
szegény-
     sötét-
-lusta       -tiszta
  

 

Jegyezd meg a szópárokat!

Memóriajáték
Število poskusov: