uvod
 

Irodalom_Nyelvtani ismeretek

A teljes magyar ábécé

A betűrend
 Fontos, hogy ismerd a magyar ábécét, hiszen így könnyebben és hamarabb megtalálod a szavakat a szótárban.

Jegyezd meg!  

1. Ha a szavak azonos betűvel kezdődnek, a sorrendet az első nem azonos betű ábécé­beli helye határozza meg.

2.  A rövid és hosszú magánhangzók (a - á, e - é, i - í, o - ó, ö - ő, u - ú, ü - ű) betűrendbe soroláskor azonos értékűnek számítanak. A hosszú magánhangzót tartalmazó szó tehát meg is előzheti a rövid változatút.

3. A rövid magánhangzós szó kerül viszont előbbre olyankor, ha két szó csak az azonos magán­hangzók hosszúságában különbözik (pl. sas - sás)

Számozással állítsd betűrendbe az alábbi szavakat!

a)   vihar   nádas   árnyék   dörgés   idő   ég

b)   kéz   csónak   kalap   kunyhó   csizma

c)   jött  kiugrott  elfordult  tombolt  vágott

d)   morgás   mogyoró  madarak  meleg  mögött