naloge
 

Feladatok

7.
Pótold a szavakat!

a) rövid egyjegyű mássalhangzóval

al, orgász, arcsa, ideg

ú , ó, u ajos, űzhely

b) hosszú egyjegyű mássalhangzóval

á atvilág, madárto    

fo ó, la ú, fri  

szá , dö en, vi ámlik, pa og, ko an

Kivel vagy mivel?

csóna al, Tutajo al, horgászbo al, kala al, napszemüve el, szé el, ké el, ná al, viha al 

c) rövid kétjegyű mássalhangzóval

izma, vadka a, bográ , uka

ök, ku hó, él, erek, inór

d) hosszú kétjegyű mássalhangzóval

a ony, ha ú, ga , ho ú, kö ű, 

  

8.
Értelemszerűen helyezd el a mondatokban a megadott szavakat!