uvod
 

Az államalapítás

A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM MEGSZERVEZÉSE

A fejezet bemutatása 
Ebben a fejezetben megismeritek, milyen körülmények között alakult meg az első magyar állam. Megtanuljátok, hogyan vezette be István király a keresztény hitvallást, és ennek milyen következményei lettek. Beszélni fogunk a hűbéri rendszer kialakulásáról és a törvényhozásról.

Mit tudunk?
Meséld el a magyarok eredetét mondáink alapján!
A térképen jelöld be a magyarok vándorlásának állomásait!
Kik a magyarság legközelebbi nyelvrokonai?
Milyen életmódot folytattak őseink a finnugor és ugor őshazában?
Hogyan zajlott le a honfoglalás?
Mit takar a magyar népnév?
A "magyar" elnevezés minden valószínűséggel akkor alakult ki, amikor az ugor
népek északabbra, az ősmagyarok a Dél-Urál vidékeire vándoroltak. A népnév,
amely eredetileg "mogyer-nak" hangozhatott, két tagból áll, a "mogy" és az "er". 
A "mogy" jelentése a "mond, mesél", az "er" szó jelentése pedig a "ember".

Mit jelent a "mogyer",  illetve a "magyar" szó?
.