jedro
 

Géza fejedelem

Géza fejedelem
Géza fejedelem
Géza a magyar állam megteremtésének érdekében kimagasló munkát végzett.
  • I.Ottó német-római császárral békét kötött, és ennek fejében lemondott a Lajtán túli területekről.
  • Térítő papokat kért a császártól.
  • 974-ben Brunó püspök vezetésével kezdetét vette a keresztény hittérítés magyar földön.
  • Habár Géza haláláig lelkében pogány maradt, maga is családjával együtt felvette a keresztséget.
  • Fiát, Vajkot, a későbbi Istvánt kiskorától keresztény hitre neveltette.
  • Keresztény német feleséget választott neki, Gizellát.
Egészístd ki a szöveget!
Géza fejedelem eltervezte, hogy a környező európai országokkal köt. Géza lányai közül hármat európai fejedelemekhez adott feleségül. Fiuknak, Vajknak megszerezte a bajor herceg lányát, . Géza térítő kért a császártól, majd családjával együtt . A fejedelmi trónt az ősi szokás szerint az Árpád-ház legidősebb örökölte. Géza fejedelem megváltoztatta a trónutódlás ősi szokását, és az európai hűbéri rendszer szerint a trónt az Árpád-ház elsőszülött örökölte.