jedro
 

Vajk vagy Koppány

Vajk vagy Koppány
Vajk (István) keresztelése
Amikor 997-ben Géza meghalt, fiát, Vajkot avatták fejedelemmé. Ezt nem ismerte el Koppány, hiszen az ősi öröklési jog szerint a legidősebb férfi jogán a trón őt illette volna meg. Koppány Veszprém várát támadta meg, amely Sarolt birtokában volt. Az ősi jog szerint Sarolt, Géza özvegye, is őt illette volna. Véres, hosszú csata után Koppányt megölték, majd elrettentésül felnégyelték. A pogány vezér egyes testrészeit a győri, veszprémi, esztergomi és gyulafehérvári várkapukra tűzték ki.
Igaz vagy hamis?

Géza fejedelem szerint a kereszténység felvevétele biztosítja az ország békéjét.

Drži Ne drži   
Koppány pogány volt, és az ősi magyar hitvallás szerint élt. Nagy oltárkövön tüzet gyújtottak, és egy fehér lovat szúrtak le áldozatul.
Drži Ne drži