uvod
 

A középkori magyar királyság felbomlása

A középkori magyar királyság felbomlása
A fejezet bemutatása
A 16. század elején megélénkültek a török támodások Magyarország ellen. A török trónra az erélyes Szulejmán szultán került, aki félelmetes haderőnek parancsolt. Egyik fő célja a keresztény Európa meghódítása volt. A cél megvalósításához az út Magyarországon keresztül vezetett. E fejezetben fogod megtudni, hogyan folyt a magyar védekezés megszervezése, és milyen következményeket hozott a törökök előrenyomulása.

A térkép segítségével felelj a kérdésre!

Melyik két nagy birodalom veszélyeztette a Magyar Királyság önállóságát a 16. század elején?
a) Nyugaton: .
b) Délen: .
  

Egészítsd ki az ábrát a hiányzó elemekkel!