naloge
 

Feladatok / Naloge

1.
A középkori városok különböző helyszíneken jöttek létre. Kapcsoljátok össze a városok létrejöttének helyszíneit a keletkezés okával!

Število napačnih: 0
2.

Beszéljétek meg! Kik voltak a városalapítók? Kik váltak polgárokká? Mit jelent „a városi levegő szabaddá tesz” elv? Melyik szerv állt a városi önkormányzat élén?
3.
Igazak vagy hamisak az állítások? Írjátok be az I-t vagy a H-t!

A kereskedők és a kézművesek jogi, társadalmi és gazdasági jellegű kiváltságokat kaptak.

A kereskedők a várost alapító földesúrnak robottal tartoztak.

A városok állandó vásártartási joggal rendelkeztek.

A városok védelméről a földesurak gondoskodtak.

A földbirtokokon élő vidéki lakosság számára a városok vonzereje kicsi volt.

A városok növekedésésével csökkent a város és a vidék közötti kölcsönös viszony.

A legbefolyásosabb európai városok elzárkóztak a szövetségek létrehozásától.

A városi lakosság nem folytatott agrártevékenységet.

A kézművesek és a kereskedők érdekvédelmi szövetségeket hoztak létre.