jedro
 

A Muravidék történelme

A Muravidék történelme
1249. január 21. Határincidens a magyar-stájer határon 1233-ban: IV. Béla királynak Geregye nembeli Pál országbíró, zalai ispán részére kiállított adománylevele (részlet)

Hahót-Buzád vagy Hahold-Buzád<br>(gyakran_Buzát-Hahót) nemzetség címere
"A 12. század végére nagyjából végleges országhatár alakult ki Stájerország és a Magyar Királyság között. A korábbiakhoz képest nyugalmasabb időszak kezdete ebben a régióban III. István (1162-1172) és I. Frigyes osztrák császár szövetségesi viszonyától számítható. A határvidék, a gyepűelve betelepülése ezután kezdődött; az állandó megtelepedés formái, a falvak és prédiumok ekkor alakultak ki. Az országhatárt képező Mura folyó melletti területről a 13. század elejétől vannak okleveles adatok falvak meglétéről."

Hahóti Arnold síremléke a hahóti templomban
"Az események idején már a Mura folyó képezte az országhatárt. A németek által alkalmazott taktika, az úgynevezett elárasztás a folyó mellékén számos lakott magyarországi települést fenyegetett. Mikor később a németek a Murát elrekesztették, hogy vize a gát hatására több falu határát ellepje és elárassza, ő [Pál országbíró és zalai ispán] odaérve e vidékre, a szóban forgó gátat megnyitotta, s vele a falvak korábbi épségét helyreállította, bár ebben a mondott németek, mert akaratuk ellenére történt, mindenképpen meg akarták akadályozni."