jedro
 

A tatárok

A tatárjárás
A tatárok
A 13. század elején Dzsingisz kán egyesítette a tatár törzseket, és megalapította a Tatár Birodalmat. Rohamosan kezdtek nyugat felé terjeszkedni, meghódították az orosz fejedelemségeket, és Magyarország felé közeledtek. E hódításokat Dzsingisz kán unokája, Batu kán vezette.

A védelem szervezése
IV. Béla a védősereget Pesten toborozta. Mindössze 25 ezer szerviens gyűlt itt össsze. A főnemesek egy része el sem ment a táborba, hiszen a király szigorú intézkedései miatt (hatalmas földbirtokok visszavétele) talán örültek is az uralkodó szorult helyzetének. IV. Béla tőle telhetően készült az ország megvédésére. Eltorlaszoltatta a hágókat, segítséget kért a pápától, és megerősítette a közel 200 vár, város és kolostor védelmét (többségük fából volt).

Batu kán