jedro
 

A Muravidék a 12-dik század végén

A Muravidék a 12. század végén
Hahold lovag ábrázolása az<br>alsólendvai Bánffyak családfáján
1192. Hahót „jámbor vitéz" birtokot vesz Lendván.
Részlet egy oklevélből

"Az Árpád-korban a Hahót-Buzád nemzetség volt Zala megye legnagyobb világi nagybirtokos családja. A Hahót nevű német lovag III. István király (1162 és 1172 között uralkodott) trónért folytatott harcaiban érkezett az országba a király kíséretében. Szolgálataiért birtokadományokat kapott jutalmul a Zalától a Dráváig. 

A nemzetség a 13. század közepére építette ki birtokközpontjait. Erődített udvarházakat, várakat és családi monostorokat emeltek. Hahót és utódai, a Buzádok várat építettek többek között Alsólendván, Pölöskén, Buzádszigeten, Hahóton pedig kolostort alapítottak. 

Több családtag kiemelkedő országos tisztséget viselt a királyi udvarban; nádor, bán, tárnokmester és egyházi főméltóságok kerültek ki soraikból. A Hahót- Buzád nemzetségtől származtatta magát Zala megye egyik arisztokrata családja, az alsólendvai Bánffy család."