jedro
 

I. (Szent) László

Szent László törvényei
Szent László hermája <br>(az Aranyfej)
László egyik fő célja az ország és a rend megszilárdítása volt, hiszen a trónviszályok és a pogánylázadások súlyos terhe még érezhető volt. A feudalizmus terjedése miatt nőtt a száma az elszegényedett szabadoknak, akik nem akarták a földesurat szolgálni. Ezek a nagy számú kóborlók vidékről vidékre vándoroltak, és raboltak, gyilkoltak. László megtiltotta a kóborlást, és igen szigorú törvényeket szabott ki a rablás, az erőszak és a lopás megakadályozására. Így például annak, aki egy tyúknál drágábbnak becsült dolgot lopot, halálbüntetés járt. Az országban helyreállt a rend, a biztonság és a magántulajdon sérthetetlensége.

Felelj a kérdésekre!

Milyen büntetést kapott László király törvényei alapján az, aki egy
disznót lopott?   

László király törvényei azért voltak olyan szigorúak,
mivel így akarta  .

Melyik szlovéniai település viseli I. Szent László nevét?
a) magyar neve:
b) szlovén neve: