povzetek
 

Összegzés

Összegzés
A magyar nép eredete
A magyar nép eredetkérdése régóta éles viták tárgya. Meghatározásában sok tényző szerepel: nyelvi bizonyítékok, mondák, az embertan vagy antropológia és írásos emlékek.
Őshazaelméletek
A magyarok őshazáját a kutatók többsége a Tobol és az Isim folyók felső folyása közé helyezi. A terület az Urál-hegységtől keletre található, tehát Ázsiában. Ezen kívül van még több elképzelés, így például sokan az egykori Magna Hungariát tekintik őshazának. Ennek a területe a  mai Baskiriában található (Oroszország).
Vándorlások
A vándorlásokat a nomád életmód okozta, és körülbelül 1500 évig tartottak. A legfontosabb állomásai Magna Hungaria, Levédia és Etelköz voltak. A magyarok elődei különböző népekkel találkoztak az útjuk során, és kölcsönösen hatottak egymás kultúrájára, életmódjára.

Munkácsy Mihály: Honfoglalás (részlet)