uvod
 

A magyar történelem kezdetei

A MAGYAR TÖRTÉNELEM KEZDETEI
Bevezető
Ez a fejezet a magyar nép korai történetével foglalkozik, és végigköveti az ősmagyarokat a vándorlás kezdetétől egészen a honfoglalásig. A hosszú korszak megismerésében segítségünkre lesznek az ősmagyar mondák, a népdalok, a régészet és nyelvészek is. Megismerjük a honfoglalás korából a magyarok öltözetét, viseleti tárgyait, fegyvereit és mindennapi életüket. Betekintést kapunk arról is, milyen volt a Muravidék történelme ebben a korszakban.

Az ősi magyar dallamvilág
Sok népdal az ősi magyar dallamvilág elemeit őrzi. Ezekben jól felismerhető a keleti eredetű dallamvilág jelegzetessége, az "ötfokúság", vagyis a pentatónia (a hét szolmizációs hang közül csak öt szerepel: dó, ré, mi, szó, lá).

Énekeld el a dalt!