uvod
 

A NYELVEK

A nyelvek
Bábel toronya
 

A Bábel név a héber balbél, összezavar igéből származik. Bábel tornya az emberi gőg és nagyravágyás szimbóluma.