dr. Samo Kristen in dr. Barbara Riman - Skenirani članki iz časopisa Jutro in Slovenec med leti 1919 in 1941

Írta: Super User. Beküldve: Eredmények || Rezultati.

A muravidéki magyar kisebbségről szóló cikkek a két világháború közötti időszakban megjelent sajtóanyag elemzésén nyugszanak. Az elemzés alapját az említett időszak legjelentősebb szlovén napilapjaiból, a „Jutro" és a „Slovenec" című lapokból válogattuk össze. A tárgyalt időszak két legolvasottabb szlovén napilapjáról van szó, melyek egyben a korabeli szlovén társadalom alapvető politikai és ideológiai, a liberális („Jutro) és a katolikus, konzervatív („Slovenec") részre való megosztottságát is tükrözték.

Izbor člankov o madžarski manjšini v Prekmurju med obema vojnama temelji na analizi tiskovnega materiala, zajetega iz najbolj relevantnega dela slovenskega časopisja tiste dobe, torej iz »Jutra » in »Slovenca«. Gre za dnevnika, ki sta bila med takratnim slovenskim bralstvom najbolj razširjena in sta hkrati odražala temeljno politično in svetovnonazorsko razdeljenost takratne slovenske družbe na liberalni (»Jutro«) in katoliški, konzervativni del (»Slovenec«).

Označevanje

Vsi skenirani časopisni prispevki so shranjeni kronološko pod posebnimi šiframi, kjer posamezne številke pomenijo:
Ime časopisa_leto-mesec-dan {izida}_letnik_številka_stran_pozicija prispevka.
Ali drugače: Slovenec_1945-01-21_73_016_008_a
Pozicija prispevka je pomembna le za tiste številke, kjer se v na eni in isti strani nahaja več prispevkov.

 

Prispevke sta zbrala dr. Samo Kristen in dr. Barbara Riman. Vse prispevke najdete tukaj!

Tukaj se pa nahajaja seznam vseh člankov!